آبان 20
1397

دامنه در حقيقت نام وب سايت شما مي باشد كه از دو قسمت نام و پسوند تشكيل شده است

پسوندهاي بين الملي رايج عبارتند از Network .net , Organization .org , Commercial .com كه داراي مصارف عمومي مي باشند و هر يك به ترتيب معرف سايتهاي تجاري ، شبكه و سازماني يا غير انتفاعي مي باشند.

 

در ثبت اين دامنه ها هيچ محدوديتي وجود ندارد ولي نامها با اولويت درخواست ثبت مي شوند و براي مدت يك تا ده سال (قابل تمديد) با توجه به حق الثبت پرداختي معتبر مي باشند.

دامنه هاي زیر نيز در زمره دامنه هاي قابل ثبت براي عموم ، ولي با كاربري خاص مي باشند پسوند

Information .info براي سايتهاي اطلاعاتي و پسوند Business .biz براي سايتهاي تجاري و پسوند name .name هم فقط براي سايتهاي شخصي مناسب مي باشد ، استفاده از اين سه پسوند در خارج از اين چارچوب تعريف شده ممنوع و منجر به حذف دامنه و سلب حقوق مربوطه از مالك آنها خواهد شد همچنين كليه دامنه هاي بين المللي فوق و بسياري از دامنه هاي محلي تابع قوانين حمايت كننده از علائم تجاري مي باشند.

دامنه ها هر چند زير نظر يك موسسه ICANN صادر مي شوند اما پسوندهاي گوناگون ممكن است ثباتهاي Registrar گوناگون داشته باشند كه به عنوان نماينده عمل مي نمايند هريك از اين ثباتها مي توانند در قبال دريافت مبالغي ناچيز امنيت يا خدمات بيشتري را ارائه نمايند دقت فرماييد كه ثبت دامنه ارتباط مستقيم با خدمات ميزباني نداشته و هريك از اين خدمات را مي توان از طريق تامين کنندگان مختلف تهيه نمود.

همانطور كه براي تهيه يك محل سكونت يا تجارت اولين سوال آدرس منطقه مورد نظر است، براي وب سايت نيز اين امر اولين مرحله براي شروع مي باشد و همانطور كه در دنياي واقعي نيز آدرس شما بيانگر بسياري از نكات براي مخاطبين قبل از رويارويي با شما مي باشد. دردنياي مجازي نيز اين امر صادق است. آدرس شما مثلا در يك محل گران قيمت يا يك ساختمان معروف گوياي سطح بالاي فعاليت شماست ، آدرس دفتر كار شما در يك محل مسكوني ممكن است مشكلاتي را براي شما بوجود آورد يا مراجعين شما را دچار سردر گمي نمايد ، فعاليتهاي تجاري در مناطق مسکونی ممكن است با محدوديتهايي روبرو گردد با كمي تفاوت مي توان مشخصه هاي مشابهي را نيز براي آدرس مجازي تعريف نمود هر سايت مي تواند از طريق تعداد نامحدودي آدرس ثبت شده قابل دسترسي باشد به همين دليل ابتدا به اجزا و خصوصيات آدرس يك سايت اشاره مي نماييم.
نام دامنه

پس از انتخاب پسوند نام دامنه مهمترين قسمت تشكيل دهنده آدرس يك سايت مي باشد اين نام از تركيب 3 الي 64 حرف ، عدد يا خط تيره بدون فاصله تشكيل مي گردد اگر در ثبت عبارت خاصي به عنوان نام دامنه خود اصرار داريد كه اين عبارت قبلا ثبت شده باشد گريزي غير از تغيير پسوند مورد نظر خود نخواهيد داشت.
چنانچه آدرس سايت شما حاوي علامت تجاري شما باشد ، مي توانيد جهت اطمينان از دسترسي آسانتر و حفاظت از نام تجاري خود كليه مشتقات و تركيبهاي آنرا بر روي پسوندهاي مختلف ثبت نماييد.
زير دامنه
انتخاب پيشوند كاملا اختياري مي باشد ، اما بعضي از پيشوندها بطور پيش فرض براي دسترسي به قسمتها و خدمات خاصي از سايت شما اختصاص داده مي شوند مثلا www براي دسترسي به صفحات سايت ftp براي دريافت و ارسال فايل mail براي دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي و غيره البته دارنده يك دامنه بر روي يك پسوند مجاز به تعريف زير دامنه ها به تعداد نامحدود مي باشد براي اين منظور مي بايست با سرويس دهنده سايت خود مشورت نماييد.

توجه به نکات زير به هنگام ثبت دامنه لازم است

عبارت انتخابي تشابه با نام تجاري معروف و معتبر نداشته باشد

كوتاه و متشكل از حداقل تعداد حروف باشد
تلفظ و بخاطر سپردن آن آسان باشد
حتي المقدور با نوع فعاليت سايت ارتباط داشته باشد
از اعداد و خط تيره استفاده نشده يا حداقل استفاده صورت گيرد
مشابه نام سايت ديگري كه موجب سردرگمي بازديد كنندگان شود نباشد براي اطمينان از مالكيت دامنه هنگام ثبت آن بهتر است از قرار گرفتن آدرس پست الكترونيكي خود در قسمت Admin Contact مشخصات دامنه مطمئن شويد.
حتي المقدور از طريق مراكزي براي ثبت دامنه خود اقدام نماييد كه كلمه عبور و مجوز جابجايي و تغييرات را در اختيار شما قرار مي دهند.
حتما شرايط و تعهدات ثبت كننده دامنه و نمايندگيهاي و همچنين شرايط اختصاصي پسوند مورد تقاضي را مطالعه و از تبعات حقوقي اقدامات خود آگاه شويد.
هرگز از آدرس مجهول يا غير واقعي در مشخصات دامنه خود استفاده ننماييد.

قبل از انتخاب دامنه مطمئن شويد كه علامت تجاري يا هر گونه علامت ثبت شده ديگر كه متعلق به غير بوده و شما قانونا مجوز رسمي جهت استفاده از آنرا نداريد در آدرس شما بكار نرفته باشد. درصورتي كه نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده و تاريخ انقضاي آن نزديك است مي توانيد از خدمات دهنده خود تقاضاي خدمات پيش سفارش Back Order دامنه را بنماييد.

هرگز از DNS شركتها و خدمات دهنده هايي كه مجاز به استفاده از آن نمي باشيد در دامنه خود استفاده نكنيد و این مشخصات را بدون مشورت با شخص فني تغيير ندهيد زيرا هر تغييری در اين مشخصات مي تواند منجر به غير فعال شدن سايت شما گردد.
اعتبار دامنه خود را حت المقدور تا يك ماه قبل از سر رسيد انقضا تجديد نماييد.
جهت انتقال دامنه ها از يك ثبت كننده به ثبت كننده ديگر يكماه زودتر از تاريخ انقضا اقدام نماييد.
به محل و حساسيتهاي سياسي و اقتصادي ثبت كننده خود دقت نماييد، در صورت وجود دعاوي در ارتباط با پسوندهاي عمومي و اختصاصي محل دادگاه رسيدگي كننده ، محل ثبت كننده دامنه خواهد بود.
در ارتباط با استفاده از دامنه قوانين بين المللي و قوانين محلي را همزمان در نظر داشته باشيد.
از خدمات مانيتور مشخصات دامنه يا مخفي نمودن مشخصات خود براي جلوگيري از مزاحمتهاي تبليغاتي و سرقت دامنه خود استفاده نماييد.

يك هاستينگ خوب يك شروع خوب است

لطفا جهت اطلاع بيشتر با ما تماس بگيريد

نيكان هاستينگ