شماره حساب های شرکت

بانک پاسارگاد

بنام لیلا ماجدی

بانک ملت

لیلا ماجدی

بانک صادرات

لیلا ماجدی

بانک پارسیان

لیلا ماجدی

بانک آینده

لیلا ماجدی