آبان 20
1397

معنای پسوندهای مختلف دامنه چیست ؟

com: مخفف commercial مي باشد. دومين هاي com. داراي بيشترين محبوبيت مي باشند كه امكان ثبت آن براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي امكان پذير است. اين دومين از يك سال تا ده سال ثبت مي شود.

net: مخفف network مي باشد. اين دومين بيشتر براي سايت هايي كه در زمينه شبكه فعاليت دارند كاربرد دارد. گرچه ممكن است هر فردي از اين نوع دومين استفاده كند. اين دومين از يك سال تا ده سال ثبت مي شود.

org: مخفف organization مي باشد. اين نوع دومين ها معمولا براي ارگان ها و سازمان ها استفاده مي شود. البته معمولا وقتي حالات com. و net. قبلا توسط فرد ديگري ثبت شده باشد از اين دومين نيز استفاده مي شود. اين دومين از يك سال تا ده سال ثبت مي شود.

biz: (مخفف Business). این نوع Domain خاص سایتهای شغلی - تجارتی به ویژه خدمات مربوط به تجارت الکترونیکی که به زودی ارزشی بیش از پیش در اینترنت خواهد یافت، ایجاد گشته است.

info: (مخفف Information). این نوع Domain در سایتهایی مورد استفاده قرار می گیرد که بنحوی با امر اطلاع رسانی در هر موردی، مرتبط می باشند. این اطلاع رسانی می تواند موارد تجاری و غیر تجاری را شامل گردد. سایتهایی که به اموری از قبیل انواع اطلاع رسانی در رشته هایی مانند علوم، معرفی محصولات، معرفی خدمات و ... اختصاص یافته اند، میتوانند دارای دامنه ای مانند info. باشند.

name: این اولین نوع Domain ای است که خاص افراد (اشخاص حقیقی) ایجاد شده است. در حقیقت کلیه افرادی که به هر منظور شخصی می خواهند برای خودشان Website ایجاد کنند میتوانند از این دامنه استفاده کنند.

us: این نوع Domain با آنکه مخصوص به دامنه ملی کشور آمریکا است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (us) بمعنی (ما) مورد توجه فراوان قرار گرفته است.

ws: این نوع Domain با آنکه مخصوص به دامنه ملی یک کشور است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (WebSite) مورد توجه فراوان قرار گرفته است و همانطور که از نامش بر می آید، می تواند هر نوع وب سایتی را در بر گیرد.

tv: این نوع Domain با آنکه مخصوص به دامنه ملی یک کشور است ولی بخاطر مشابهت آن بامخفف کلمه (Television) مورد توجه شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای قرار گرفته است و برای این منظور استفاده میگردد.

in: این Domain پسوند بین المللی کشور هندوستان می باشد و از آن به دلیل شباهت به کلمه in در زبان انگلیسی استفاده می گردد .

eu: پسوند ویژه دامنه های اروپایی می باشد.

ir: Domain هاي ir‌ و زير مجموعه هاي آن، مختص كشور ايران مي باشد. حرفهاي ir برگرفته از كلمه iran است.

ac.ir: اين Domain كه از زير مجموعه هاي دومين ir و دومين هاي ايراني است جهت دانشگاه ها و موسسات عالي استفاده مي شود. جهت ثبت اين Domain ، مدارك و اسناد مربوط به موسسه مورد نياز است.

co.ir: اين Domain از زير مجموعه هاي دومين ir‌ مي باشد و جهت شركت هاي كوچك و بزرگ استفاده مي شود. ثبت اين دومين مستلزم ارائه اساسنامه شركت و مدارك شركتي مي باشد.

gov.ir: اين دومين كه از زير مجموعه هاي دومين ir است جهت سازمان ها و ارگان هاي دولتي استفاده مي شود. ثبت اين دومين فقط براي سازمان ها و ارگان ها امكان پذير خواهد بود.

دومين هاي ir و زير مجموعه های آن فقط يك ساله و پنج ساله ثبت مي شود. ثبت دومين ir براي تمامي افراد آزاد است.